Lovpligtige oplysninger

Det siger loven

I medfør af de for advokater gældende regler skal et advokatfirma give forskellige oplysninger om den enkelte advokatvirksomhed til sine kunder og andre samarbejdspartnere mv.

Oplysninger om Anette Brinkmanns retlige form
Advokatfirmaet Anette Brinkmann, CVR nr. 38 05 08 69, er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Oplysninger om virksomhedens forsikring og garantiselskab
Alle advokater hos Advokatfirmaet Anette Brinkmann er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Dette gælder uanset om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Anette Brinkmann uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ved samarbejde
Efter aftale med klienten samarbejder Anette Brinkmann med andre angående ydelse af bistand, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Anette Brinkmann har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokatsamfundet
Advokat Anette Brinkmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Advokatfirmaet Anette Brinkmann er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.